Vlinderkweek


Vlinderkweek

In de beschermde ruimte van de Vlinderkoepel en kweekserre geven we onze Europese vlinders maximale overlevingskansen.

Daartoe herbergen de Vlinderkoepel en kweekserre enerzijds een grote verscheidenheid aan planten. Iedere vlinder gebruikt minstens één van de aanwezige planten voor zijn ontwikkeling. Het beheer van de overkoepelde tuinen is dan ook gericht op het aanleggen en in stand houden van deze planten en de biotopen waarin ze groeien.

Anderzijds proberen we de verschillende levensstadia van vlinders zo veel mogelijk te beschermen tegen predatoren zoals vogels, muizen, kikkers, sluipwespen en parasitaire vliegen.

In de Vlinderkoepel kunnen vlinders zich voortplanten. Zodra de eitjes uitkomen, worden een aantal rupsen in de kweekserre geplaatst. De ontwikkelingsomstandigheden van de rupsen en de verpopping kunnen zo op een gecontroleerde manier worden opgevolgd.

Ontpopte vlinders worden in de Vlinderkoepel geplaatst waar ze een partner kunnen zoeken om zich voort te planten. Soms komt het voor dat een bepaalde soort zich niet kan voortplanten, dan wordt een erkende vlinderkwekerij aangesproken die ons voorziet van nieuwe exemplaren.

Met de vlinderkweek in de Vlinderkoepel en kweekserre tracht Lieteberg de bezoeker door natuureducatie en sensibilisering de levensomstandigheden voor vlinders te verbeteren. Heel wat tuinen, parken, bermen en natuurgebieden kunnen voor vlinders immers aantrekkelijker gemaakt worden.

 

Partner

Passiflorahoeve - Vlindertuin Harskamp

 

De Passiflorahoeve te Harskamp (Nederland), op de Veluwe, bestaat uit vijf thematisch ingerichte vlindertuinen, -kwekerij en een vlindermuseum. Daarnaast zijn is Passiflorahoeve een zorgboerderij, waar mensen met een psychische hulpvraag, verstandelijke of lichamelijke beperking op ontspannen wijze werken. Uniek aan de Passiflorahoeve is haar grote collectie Passiflora’s en Aristolochia’s.