Schansen


Al in de prehistorie zocht de primitieve mens bescherming tegen indringers achter eenvoudige stenen omwallingen en palissades. In de loop der tijden ontwikkelden die beschermingspunten zich tot torens, versterkte burchten en omwalde steden uit de Middeleeuwen. Tot die verdedigingswerken moeten ook de Kempische schansen gerekend worden.

Het ontstaan van de schansen is nauw verbonden met de troebele politiek en militaire gebeurtenissen in de 16de en 17de eeuw. Het Land van Loon lag toen immers op de doorgangsroute van de noord-zuid trekkende troepen die vaak lange tijd op het platteland bleven ronddolen. De tuchtloze manschappen hielden zich onledig met roven en plunderen. De dorpen en gehuchten op de magere Kempische zandgrond lagen nogal geïsoleerd. De bevolking, volledig op zichzelf aangewezen, was dus genoodzaakt haar eigen vluchtoorden op te richten om zich te kunnen verschansen. Zo ontstonden in de Limburgse Kempen ongeveer 86 schansen.

Klik hier voor meer informatie over de Zutendaalse schansen.