Kenniscentrum en onderzoek


Lieteberg is een kenniscentrum waar iedereen terecht kan voor vragen, advies of opdrachten rond insecten en andere geleedpotigen. Dit kan gaan van inventarisatie en monitoring of beheer en bescherming tot educatie.

Door uitwerking en deelname aan lokale en regionale onderzoeksprojecten beschikken we over nodige kennis en de contacten om ons als dusdanig te profileren.

Lieteberg beschikt over een wetenschapslokaal voorzien en ingericht met de nodige infrastructuur om intensiever analyse te verrichten. Dit vooral ten behoeve van studenten en onderzoekers.

Door organisatie van cursussen, voordrachten en andere activiteiten in samenwerking met entomologische en natuurgerichte verenigingen staan we in voor kennisoverdracht en sensibilisering.

 

Partners

Werkgroep Ongewervelden

De Werkgroep Ongewervelden is een collectief van vrijwilligers en professionelen binnen de Limburgse Koepel voor Natuurstudie (LIKONA). Op regelmatige basis worden initiatieven genomen op vlak van onderzoek en educatie over verscheidene soortgroepen ongewervelden.

Eenmaal per maand komen de leden van de werkgroep samen. In de wintermaanden worden voordrachten, projectbesprekingen en determinatieavonden georganiseerd op Lieteberg. Tijdens het voorjaar en de zomer houdt de werkgroep terreininventarisaties.

https://www.provinciaalnatuurcentrum.be/likona/werkgroep-ongewervelden

 

Vlaamse Vereniging voor Entomologie

De Vlaamse Vereniging voor Entomologie is een vrijwilligersgroep die zich bezig houdt met wetenschappelijk onderzoek naar insecten, in het bijzonder vlinders in België.

De werkgroepen binnen deze vereniging houden nagenoeg wekelijks inventarisaties en publiceren hun bevindingen in het driemaandelijks tijdschrift Phegea.

Zij zorgen voor de kick-off van de nachtvlindermonitoring op de site van de voormalige zand- en grindgroeve Lieteberg. Door de regelmatige inventarisaties van nachtvlinders geven de resultaten een mooi beeld van het vlinderbestand op Lieteberg.

http://www.phegea.org/

 

Natuurpunt

Natuurpunt is een vrijwilligersvereniging die zich in Vlaanderen bezighoudt met natuurstudie, -beleving en bescherming.

De lokale afdeling, Natuurpunt Zutendaal bestaat uit een team van gedreven vrijwilligers die werken aan meer en een betere natuur in Zutendaal, het groenste snoepje van Vlaanderen.

Geregeld organiseert Lieteberg in samenwerking met Natuurpunt Zutendaal activiteiten om mensen terug contact te laten maken met de natuur.

https://www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-zutendaal