Kleurrijke pracht en praal in de overdekte vlindertuin

Lieteberg besteedt bijzondere aandacht aan vlinders. Onze overdekte vlindertuin herbergt uitsluitend inheemse soorten. Hiermee willen we aantonen dat ook vlinders van eigen bodem de moeite waard zijn om te observeren en beschermen. Het hoeft immers niet alleen maar tropische pracht te zijn.
 
 
 
 
 

Wirwar van vlindersoorten

In onze overdekte vlindertuin kan je een 30-tal van de 75 soorten dagvlinders en enkele nachtvlindersoorten bewonderen. Voor deze gevleugelde diertjes werden zowel nectarplanten als waardplanten zorgvuldig uitgekozen en aangeplant. Zo bieden we hen een maximale voortplantingskans. Ook proberen wij onze vlinders zelf te kweken, in plaats van poppen te kopen en die te laten uitkomen in de koepel. In de vlindertuin creëerden we speciale biotopen waar de rupsen in een beschermde omgeving kunnen uitgroeien tot prachtige volwassen exemplaren.

VeldparelmoervlinderProject Veldparelmoervlinder

Om het verlies aan biodiversiteit tegen te gaan, heeft de provincie Limburg met het GALS-project (Gemeenten Adopteren Limburgse Soorten) haar gemeenten gevraagd elk een specifieke vlindersoort te adopteren en een actieplan te ontwikkelen. Zutendaal was de eerste gemeente die op dit nieuwe provinciale initiatief inging en bekommert zich nu samen met Lieteberg om de veldparelmoervlinder. [Lees verder]

 

 

  Sanmax Projects