Kleurrijke pracht en praal in de overdekte vlindertuin

De Vlinderkoepel op Lieteberg is bijzonder omdat hier enkel Europese vlindersoorten worden gehouden. Bijgevolg bestaat de koepel niet uit glas maar uit gaas en is de tuin onderhevig aan de seizoenen en de weersomstandigheden. De Vlinderkoepel is geen tropische serre! Dat houdt in dat wij de natuur haar gang laten gaan en er dus geen vlinders te zien zijn in de winterperiode. De diertjes houden dan hun winterslaap.

Het vlinderseizoen loopt van begin april tot half oktober; dan heb je de meeste kans om vlinders te zien.
Maar ook dan is er geen garantie: bij vorst, sterke wind of regen houden vlinders zich schuil.

Enkel wanneer het zonnetje schijnt komen de dieren tevoorschijn.
Houd daar bij een eventueel bezoek rekening mee.

 
 
 
 
 

Wirwar van vlindersoorten

In onze overdekte vlindertuin kan je een 30-tal van de 75 soorten dagvlinders en enkele nachtvlindersoorten bewonderen. Voor deze gevleugelde diertjes werden zowel nectarplanten als waardplanten zorgvuldig uitgekozen en aangeplant. Zo bieden we hen een maximale voortplantingskans. Ook proberen wij onze vlinders zelf te kweken, in plaats van poppen te kopen en die te laten uitkomen in de koepel. In de vlindertuin creëerden we speciale biotopen waar de rupsen in een beschermde omgeving kunnen uitgroeien tot prachtige volwassen exemplaren.

VeldparelmoervlinderProject Veldparelmoervlinder

Om het verlies aan biodiversiteit tegen te gaan, heeft de provincie Limburg met het GALS-project (Gemeenten Adopteren Limburgse Soorten) haar gemeenten gevraagd elk een specifieke vlindersoort te adopteren en een actieplan te ontwikkelen. Zutendaal was de eerste gemeente die op dit nieuwe provinciale initiatief inging en bekommert zich nu samen met Lieteberg om de veldparelmoervlinder. [Lees verder]

 

 

  Sanmax Projects