Visitor rules and regulations


Lieteberg visitor regulations

The staff and volunteers welcome you at visitor centre Lieteberg. We wish you a relaxing and instructive visit. On the grounds of these regulations, we determine a number of guidelines that apply to our visitors.

Art. 1. Definitions

The following terms are used in these visitor regulations:

 • Lieteberg visitor centre: all enclosed or naturally enclosed areas where activities of Lieteberg take place, including the barefoot path.
 • (Organisation visitor centre) Lieteberg: De Lieteberg vzw, Zuurbroekstraat 16, 3690 Zutendaal
 • Entomopolis: insect museum in the visitor centre
 • Butterfly dome: covered butterfly garden in the yard
 • Apiary: working spaces where bee colonies are housed under a roof
 • Fertilisation station: spaces in the open air intended for the temporary establishment of bee colonies for the recruitment of young queens.
 • Barefoot path: footpath specifically designed for barefoot walking
 • Visitor reception: reception desk with ticket and gadget sales and tourist information office.
 • Cafeteria: sales and consumption area for drinks and small snacks
 • Terrace: furnished outdoor area, adjoining cafeteria.
 • Attractions: Entomopolis, butterfly dome and barefoot path
 • Lieteberg staff members: any person who, on behalf of the organisation, contributes to the development and operation of the Lieteberg visitor centre.

 

Art. 2. Applicability

The visitor accepts the applicability of the visitor regulations, by entering the visitor centre Lieteberg.

Every visitor is expected to have read and respect these rules and regulations.

 

Art. 3. Access

Opening hours

 • Visitor centre Lieteberg is only accessible during the opening hours mentioned on our website lieteberg.be.
 • Different opening hours may apply to groups and visitors to events.
 • The opening hours of the butterfly dome may be different from the opening hours of the visitor centre, depending on weather conditions and maintenance work.

Tickets

 • The barefoot path, the Entomopolis and Butterfly Dome are only accessible with a valid ticket.
 • Tickets are only valid on the day of purchase.
 • Visitors who wish to make use of the discount options offered by Lieteberg must meet the conditions attached to the discount and must make this known before paying for the tickets.
 • It is not possible to receive a discount on tickets already purchased.
 • Group discounts are valid for groups of 20 people or more at the time of ticket sale. Cash desk sales at group rate for less than 20 persons are not possible.
 • Group discounts can only be granted to groups that clearly form a group and are spoken to by a person in charge.
 • It is not possible to obtain the indicated discount on the same day with a tourist discount card obtained in the visitor centre Lieteberg (e.g. Limburg Pas).
 • When purchasing a ticket, visitors must immediately verify, on the basis of the receipt obtained, whether the sale corresponds with the order. Errors made by the staff must be reported immediately to the staff. 15 Minutes after the
 • time stated on the receipt, the sale is considered correct and cannot be rectified.
 • Purchased tickets will not be taken back.
 • The visitor must keep the ticket during the visit and show it at the request of a Lieteberg staff member.
 • The right of access to an attraction expires the moment the visitor leaves the attraction. Only in special cases may the visitor re-enter the attraction with the approval of a Lieteberg staff member.

 

Art. 4. Security

 • In case of emergency, always inform the visitor centre on the (emergency) number: +32 (0) 89 25 50 60.
 • Safety regulations and instructions from emergency services and/or Lieteberg staff members must be followed at all times.
 • The visitor must follow all warning signs.
 • Children (= -12 years of age) must be accompanied by an adult when visiting visitor centre Lieteberg and the attractions.
 • For your own safety and that of the other visitors it is not allowed to run, push each other, slide, climb against the walls and sit down on tables.
 • Supervisors of minors must ensure that the minors they accompany comply with the visitors' regulations and are responsible for the behaviour of those children.
 • If a Lieteberg staff member detects that the visitor (possibly) intends to disturb the order on the Lieteberg domain and/or harass other visitors or animals, this visitor will be denied access to the Lieteberg domain and/or this visitor will be removed from the domain.
 • Smoking is prohibited at all indoor locations of the Lieteberg Visitor Centre, as well as at the barefoot path. This smoking ban also applies to the e-cigarette.
 • For safety reasons, Lieteberg staff members may ask the visitor to open bags and suits and show their contents.
 • In case of imminent danger due to bad weather conditions or force majeure, the organization is entitled to close  and/or cancel reserved activities without being liable for any loss of income by third parties.
 • With the exception of the barefoot path, visitors are expected to wear footwear in the visitor centre. Lieteberg cannot guarantee safety when entering the other parts of the visitor centre barefoot.

 

Art. 5. General conditions

Algemeen

 • De ticketverkoop voor het Blotevoetenpad eindigt 1u30 voor het sluitingsuur van het bezoekerscentrum.
 • De ticketverkoop voor de Entomopolis of Vlinderkoepel eindigt 1 uur voor het sluitingsuur van het bezoekerscentrum.
 • De kassa in de cafetaria sluit 30 minuten voor de sluitingstijd van het bezoekerscentrum.
 • Lieteberg aanvaardt geen 1 en 2 eurocenten bij een betaling.
 • Toegang tot een locker na verlies van het sleuteltje van de locker is enkel mogelijk bij het betalen van een schadevergoeding van 20 euro.
 • Het is niet toegestaan aan Lieteberg toebehorende objecten, dieren of planten toe te eigenen, te vernielen, te beschadigen en/of van het Bezoekerscentrum Lieteberg te verwijderen.
 • Het is niet toegestaan om aanwezige voorwerpen of de inrichting op een andere wijze – dan waarvoor de aard en inrichting bedoeld zijn – te gebruiken.
 • Het is niet toegelaten om voor bezoekers afgeschermde ruimten te betreden. In uitzonderlijke gevallen kan een Lieteberg-medewerker daarvoor toestemming geven.
 • Het is niet toegestaan een belemmering te vormen in doorgangen en uitgangen.
 • Het is niet toegestaan Lieteberg-medewerkers door woord en/of daad te hinderen bij de uitvoering van hun werk of hen dit te bemoeilijken.
 • Het is niet toegestaan om afval te deponeren buiten de daartoe aangegeven afvalbakken.
 • Het is niet toegestaan goederen te koop aan te bieden.
 • Het is niet toegestaan de overdekte locaties en het terras te betreden met fietsen, skateboards en skeelers. Uitgezonderd rolstoelen, kinderwagens, loopfietsen en rollators.
 • Met uitzondering van geleidehonden, is het niet toegestaan huisdieren mee te nemen in/op de attracties.
 • Behalve indien het tegendeel vermeldt staat, mag de bezoeker voor privégebruik fotograferen of filmen in de attracties en dit zonder andere bezoekers te hinderen of te storen. Lieteberg kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schending van privacy of portretrecht. Deze verantwoordelijkheid berust uitsluitend bij de auteur.
 • Foto- en filmopnamen maken voor professioneel gebruik dient schriftelijk of per e-mail aangevraagd te worden. Lieteberg treft geen enkele aansprakelijkheid voor het verschijnen van professioneel beeldmateriaal zonder de daarvoor verkregen toestemming.
 • Bezoekers kunnen zich verzetten tegen het herkenbaar in beeld komen tijdens foto- en/of beeldopnamen van Lieteberg en/of het gebruik van de beelden voor promotionele doeleinden. Dat kan door uiterlijk op het moment van de opname de weigering bekend te maken bij de beeldauteur. In het andere geval wordt uitgegaan van een stilzwijgende toestemming.

Bijkomende richtlijnen Blotevoetenpad

 • Het is niet toegestaan met schoeisel het Blotevoetenpad te betreden.
 • De bezoeker wordt verondersteld de nuttige informatie op te volgen die door de organisatie wordt verspreid via de webpagina https://www.lieteberg.be/nl/nuttige-info-blotevoetenpad.
 • Bezoekers van het Blotevoetenpad zijn ertoe gehouden om tijdens de wandeling op het pad te blijven. Lieteberg kan geen veiligheidsgaranties bieden bij het blootsvoets verlaten van het pad.
 • Het is niet toegestaan zeep te gebruiken bij het wassen van de voeten aan de voetendouches omdat het gebruikte water op natuurlijke wijze in de bodem infiltreert.

Bijkomende richtlijnen Entomopolis

 • Het is niet toegelaten om etenswaren en drank te nuttigen.
 • Het is verboden de dieren in dierenverblijven te storen, op de ramen te tikken, voorwerpen in de dierenverblijven te deponeren en/of de dierenverblijven te vandaliseren.
 • Het is niet toegestaan wandelstokken met niet beschermde uiteinden mee te nemen.

Bijkomende richtlijnen Vlinderkoepel

 • Het is niet toegestaan de verharde paden in de vlinderkoepel te verlaten.
 • Het is niet toegestaan dieren te vangen en/of te verwijderen uit de Vlinderkoepel.
 • Het is niet toegestaan planten te plukken of te vernielen.
 • Het is niet toegestaan op de omheining te gaan zitten of staan.

Bijkomende richtlijnen cafetaria en terras

 • Picknicken op het terras is enkel toegestaan wanneer alle gebruikte dranken aangekocht zijn in de cafetaria.
 • Het is niet toegestaan fietsen en steps te parkeren op het terras of in de doorgangen.
 • Het is niet toegestaan de beplantingszones rondom de paden en het terras te betreden, met uitzondering van het gazon
 • Het is niet toegestaan de ruimtes achter de zelfbedieningslijn te betreden.

Bijkomende richtlijnen bijenhal en bevruchtingsstation

Het is verboden de bijenhal en het bevruchtingsstation zonder toestemming van een Lieteberg- medewerker te betreden.

 

Art. 6. Reservaties en groepsbezoeken

 • Begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor het gedrag van de door hen begeleide personen.
 • Groepsbezoeken gebeuren onder de begeleiding van de groepsverantwoordelijke, die toeziet op de naleving van het bezoekersreglement.
 • Groepen moeten te allen tijde begeleid worden door voldoende begeleiders, afhankelijk van het type van de groep.
 • De groepsverantwoordelijke meldt zich bij aankomst aan bij het bezoekersonthaal.
 • Begeleiders en de groepsverantwoordelijke blijven tijdens het bezoek bij de groep.
 • Een gereserveerde gidsbeurt kan niet gegarandeerd worden als de groep (zelfs door overmacht) niet op het gereserveerde tijdstip aan het bezoekersonthaal klaarstaat.

Annulatievoorwaarden bij gereserveerde activiteiten

 • Wordt een activiteit > 5 kalenderdagen voor de activiteit geannuleerd dan worden geen kosten aangerekend.
 • Wordt een activiteit ≤ 5 kalenderdagen voor de activiteit geannuleerd dan behoudt Lieteberg het recht om de verkoopwaarde van de gereserveerde goederen en diensten (bijvoorbeeld catering, gidsen,…) aan te rekenen. Lieteberg zal geen toegangstickets voor de attracties in het bezoekerscentrum aanrekenen.
 • Bij extreem slecht weer (of weersvoorspelling) kan in onderling akkoord de activiteit verschoven worden naar een andere datum. Deze garantie is uitsluitend geldig als uiterlijk de dag voorafgaand aan de activiteit telefonisch contact opgenomen wordt met het bezoekersonthaal op het nummer +32 (0) 89 25 50 60.
 • Gidsen die door Lieteberg worden ingezet zijn gemachtigd een rondleiding/gidsbeurt te onderbreken of annuleren wanneer de groep te weinig interesse vertoont in de inhoud van de gidsbeurt, te luidruchtig is of het bezoekersreglement niet naleeft. In elk van deze gevallen is er geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van die bepaalde rondleiding/gidsbeurt.

 

Art. 7. Handhaving

 • Het niet naleven van het bezoekersreglement heeft onmiddellijke verwijdering van de terreinen van Bezoekerscentrum Lieteberg tot gevolg.
 • Bij overtreding of gegronde vrees voor overtreding van het bezoekersreglement zijn Lieteberg-medewerkers gerechtigd de betreffende bezoeker toegang tot het Bezoekerscentrum Lieteberg te ontzeggen, de verwijdering te verzoeken en desgevallend de hulp van politiediensten in te roepen om de verwijdering uit te voeren.
 • Lieteberg treedt op tegen het niet naleven van het bezoekersreglement met alle nodige en/of dienstbaar geachte maatregelen, waaronder het doen van aangifte bij de politie en de sluiting van de toegangen en de controle van de uitgangen.

 

Art. 8. Aansprakelijkheid

De bezoeker heeft geen recht op een schadevergoeding door Lieteberg aan de bezoeker in o.m. de volgende omstandigheden:

 • Overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers waaronder inbegrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, vandalisme en diefstal.
 • Schade en/of lichamelijk letsel waarbij geen sprake is van opzet of grove schuld van een of meerdere Lieteberg-medewerkers of van nalatigheid van Lieteberg.
 • Het gedeeltelijk gesloten zijn van de attracties – waaronder inbegrepen, maar niet daartoe beperkt opbouw of afbraak van tentoonstellingen, onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen of het (her)inrichten van ruimtes – en de eventuele overlast of ongemak die daarmee gepaard gaat
 • Schade veroorzaakt door storm, brand, hagel of andere buitengewone omstandigheden.

 

Art. 9. Klachten

 • De bezoeker kan klachten en suggesties ter verbetering indienen, schriftelijk (Zuurbroekstraat 16, 3690 Zutendaal) of per e-mail (info@lieteberg.be).
 • Behoud bij een klacht het originele kassaticket.
 • Klachten over Lieteberg moeten ten laatste 7 dagen na het bezoek schriftelijk (Zuurbroekstraat 16, 3690 Zutendaal) of via e-mail (info@lieteberg.be) verstuurd worden. Klachten na die termijn worden niet behandeld. Lieteberg onderzoekt de klacht en beantwoordt die schriftelijk of per e-mail.

 

Art. 10. Wetgeving

Op dit reglement is het Belgisch recht van toepassing.

 

versie 1.0