Geschied- en Heemkundige Kring Zutendaal

De Geschied- en Heemkundige Kring werd eind 1979 opgericht om de heemstudie en heemschut in de ruimste zin, te bevorderen en te coördineren.

Sindsdien was deze Zutendaalse erfgoedvereniging zeer actief en publiceerde reeds 25 jaargangen van het tijdschrift “Stoppels”. De heemkring
beschikt men over een goed uitgebouwd documentatiecentrum en archief en bouwde een klein museum, de “Oudheidkamer”, uit.
Diverse beschermings- en restauratie-initiatieven  met o.a. de Broekermolen, kapellen en kleine monumenten, Dalerschans werden opgezet. Ook ging er aandacht naar
 het landschap, de natuur die zeer belangrijk is voor Zutendaal en maakt dat de gemeente een belangrijke plaats ingenomen heeft op toeristisch vlak.

Omdat erfgoed steeds meer een belangrijke motor kan zijn voor het toerisme, wordt getracht heemkunde en erfgoed voor een stuk in te bedden in de werking van Bezoekerscentrum Lieteberg.