Nachtvlinderwaarnemingen

Nachtwaarnemingen nachtvlinders LietebergIn 2011 werd er gestart met maandelijkse nachtvlinderwaarnemingen. Oorspronkelijk waren ze bedoeld als aanvulling op het inventarisatieproject Lieteberg van LIKONA. Niettemin werd beslist om ze gedurende enkele jaren maandelijks te laten doorgaan. Vooral om een beeld te krijgen van de bewegingen van de verschillende nachtvlinderpopulaties.

Coleophora calycotomellaSoms worden zelfs bijzondere of nieuwe soorten waargenomen. zo was er op 2 april 2011 een bijzondere vondst, namelijk een exemplaar van Coleophora calycotomella. Deze soort is nieuw voor Vlaanderen!

Voor meer inlichtingen:  educatie@lieteberg.be  of tel.  089 25 50 60

  Sanmax Projects