Nachtvlinderwaarnemingen

Nachtwaarnemingen nachtvlinders Lieteberg

In 2011 werd er gestart met maandelijkse nachtvlinderwaarnemingen. Oorspronkelijk waren ze bedoeld als aanvulling op het inventarisatieproject Lieteberg van LIKONA. Niettemin werd beslist om ze gedurende enkele jaren maandelijks te laten doorgaan. Vooral om een beeld te krijgen van de bewegingen van de verschillende nachtvlinderpopulaties (seizoensfluctuaties, jaarlijkse veranderingen…). De nachtvlinderwaarnemingen zijn altijd toegankelijk voor het publiek en steeds wordt deskundige uitleg verstrekt.
Zoë Vanstraelen vat maandelijks post met 1 lamp aan de vijver. Verschillende keren per jaar wordt ze vergezeld van de mensen van Phegea (Vlaamse vereniging Entmoolgie).  Zo zijn er steeds voldoende deskundigen op het terrein om uitleg te verschaffen.  Coleophora calycotomellaSoms worden zelfs bijzondere of nieuwe soorten waargenomen. zo was er op 2 april 2011 een bijzondere vondst, namelijk een exemplaar van Coleophora calycotomella. Deze soort is nieuw voor Vlaanderen!

 

Voor meer inlichtingen:
educatie@lieteberg.be  of tel.  089 25 50 60

  Sanmax Projects