Lange afstandswandeling NPHK

Geen enkel ander lange afstandspad in Vlaanderen loopt over zo weinig asfalt dan de lange afstandswandeling door het Nationaal Park Hoge Kempen. 85 % van het traject zijn onverharde paden.

Lange afstandswandeling NPHKDe ondergrond van de Hoge Kempen bestaat vooral uit keien, afgezet als puinkegel bij het afsmelten van de ijskappen in een ver verleden. Daarbovenop kwam later een afzetting van zand. Meestal wandel je dus over een zanderige bodem, soms op een keiïge ondergrond, daar waar de zandlaag dun of afwezig is. Dat laatste is met name het geval in de omgeving van de steilrand door het park. Die steilrand is ongeveer 20 kilometer lang en is eigenlijk een oude oever, ontstaan door een brede Maas die zich uitschuurde in puinkegel.

De lange afstandswandeling loopt zeer veel door bos. Sommige wandelaars zullen daarom deze tocht op momenten mogelijk wat eentonig vinden, anderzijds zijn er in dicht bebouwd Vlaanderen weinig kansen om zo lang door bossen te zwerven als hier. De lange afstandswandeling is door dit schaduwrijke bosgebied en het bijna ontbreken van geasfalteerde paden dan ook prima geschikt op hete zomerdagen.

  Sanmax Projects