Erfgoeddag in Lieteberg

Op zondag 23 april 2017 vindt de zeventiende editie van Erfgoeddag plaats met als thema “Zorg”. Naast een tentoonstelling rond het thema door de Geschied- en Heemkundige Kring werd een heel programma samengesteld i.s.m. Volkskunstgroep ’t Klompke en het Zutendaals Mannenkoor.

Gezondheidszorg heeft door de eeuwen heen heel wat roerend erfgoed achtergelaten, ook in Zutendaal, en past dus helemaal in het thema. Gezondheidszorg vroeger was niet alleen een zaak van de "doktoors", vroedvrouwen en chirurgijns, maar heel vaak een zorg van de plaatselijke geestelijkheid. Zo werd Zutendaal wijd en zijd bekend als bedevaartplaats.

 In Zutendaal is heel wat cultureel erfgoed overgebleven rond gezondheidszorg. Naast archiefstukken m.b.t. de pest, de bedevaarten, de oprichting van kapellen, genezingen vestigt de Geschied- en Heemkundige Kring ook aandacht op de zorg en behoud van kapellen en hun inhoud zoals beelden, ex voto’s.

Aansluitend op de tentoonstelling van de Geschied- en Heemkundige Kring Zutendaal zal op zondag 23 april een bijzonder programma aangeboden worden i.s.m. Volkskunstgroep 't Klompke en het Zutendaals Mannenkoor. Ook zij dragen zorg voor het cultureel erfgoed en trachten zowel het vendelzwaaien het volksdansen als oudere gezangen in leven te houden.

  • 14.15 uur : vendeliers Volkskunstgroep ’t Klompke
  • 14.30 uur : officiële opening toeristisch seizoen
  • 14.45 uur : meiboomplanting Volkskunstgroep ’t Klompke
  • 15.15 uur : optreden Zutendaals Mannenkoor
  • 15.30 uur : vendeliers Volkskunstgroep ’t Klompke
  • 16.00 uur : volksdansen met Volkskunstgroep ’t Klompke
  • 16.15 uur : optreden Zutendaals Mannenkoor
  • Doorlopend tentoonstelling rond het thema “Zorg”

Kom samen met Volkskunstgroep ’t Klompke de meiboom planten en zelf een dansje wagen ! Dompel je onder in de sfeer van weleer !

Toegang is gratis

  Sanmax Projects