Broedermoord voor bijenvolk

Onlangs liep het nieuwe jaarboek “Stoppels” van de Geschied- en Heemkundige Kring Zutendaal van de persen. Hoofdartikel in de 26ste jaargang van Stoppels is een moord die ruim 120 jaar geleden plaats vond in de Wiemesmeerse heide na een geschil over bijenvolken.

 

moord WiemesmeerOver meer dan 30 bladzijden wordt het hele verhaal over de moord in Wiemesmeer en het daarop volgend onderzoek uit de doeken gedaan. Het verhaal begint met een artikeltje in de “De Postrijder” van 7 december 1889.

Verder kan je in deze Stoppels lezen over vier Zutendaalse deserteurs in 1815 die niet wensten te dienen in het leger van Willem I, over een “Herinneringsmedaille 1870-1871” voor Pieter Indestege n.a.v. de Frans-Duitse oorlog, over de gouden bruiloften van “Hendrik Bijnens en Maria Catharina Bollen” en “Jozef Nijs en Elisa Nijs (bij “Jepke” in Gewaai)” met veel foto’s en over “700 jaar pastoors in O.-L.-Vrouwparochie Zutendaal”.

Het jaarboek Stoppels met 96 pagina’s lokale geschiedenis is te bekomen in het Onthaal van Bezoekerscentrum Lieteberg en bij de Dienst Vrije Tijd in het gemeentehuis aan de prijs van 15,00 €. Ook eerder verschenen jaarboeken zijn hier nog verkrijgbaar.

Meer informatie op tel. 089 25 50 60 en info@lieteberg.be.

  Sanmax Projects