Fascinerende microkosmos

De fascinerende microkosmos van Entomopolis

Als hoofdattractie van het  bezoekerscentrum Lieteberg maakt Entompolis met zijn "fascinerende microkosmos" een belangrijk deel uit van een divers aanbod aan natuureducatie en natuurbeleveing voor bezoekers van het Nationaal Park Hoge Kempen. Met Entomopolis wil Lieteberg de bezoeker op een attractieve manier laten kennismaken met de fascinerende en vaak onbekende wereld van insecten en  met de relaties tussen de insectenwereld en de mens en maatschappij. Er wordt getracht de bezoeker bewust te maken van het nut en het belang van insecten. Er werd geopteerd voor een thematische aanpak die elke bezoeker aanspreekt en aanzet om als toerist de natuur ook eens op een andere manier te benaderen en vooral het kleine in de natuur te exploreren. 

 

  Sanmax Projects