Expertisecentrum Bijen

Lieteberg is ook een kenniscentrum voor bijenteelt. In de loop der jaren hebben wij de nodige kennis opgedaan en de contacten gelegd om ons als dusdanig te profileren.
 

We bouwen constant aan het vergroten van onze kennis en expertise en werken daarvoor samen met verschillende imkerverenigingen en onderzoeksinstellingen.
We werken ook samen aan het uitwerken van projecten ter bescherming van de honingbij en de bevordering van de imkerij, zoals bijvoorbeeld het ‘Koninginnenteeltproject Limburgse Imkers’, dit in samenwerking met de provincie Limburg.
Verder kan elke imker, beginnend of ervaren, beroep doen op ons voor advies of hulp.
Op onze eigen bijenstand doen we waarnemingen naar het gedrag van de bijen, reacties op weersomstandigheden en op bijvoorbeeld Varroa-behandelingen. Deze waarnemingen, samen met die van andere imkers en bijenstanden, zijn waardevol om een zicht te krijgen op de toestand van de bijenvolken in Limburg, jaar na jaar.

  Sanmax Projects