Bijen zijn belangrijk

Honingbijen zijn ontzettend belangrijk voor de natuur… en voor ons. Ongeveer 1/3 van ons voedsel is – direct of indirect – afhankelijk van bestuiving door bijen. Zij leveren, naast bestuiving, honing, propolis, was en koninginnenbrij.

Bestuiving door honingbijen is goed voor een jaarlijkse omzet van 153 miljard euro wereldwijd.
Een bijenkolonie bestaat uit 60 000 individuen met elk zijn of haar specifieke taak, maar toch leeft en reageert zij als was ze één enkel levend organisme.
Koningin, werksters en darren maken deel uit van één familie en werken in een schijnbaar perfect georkestreerd systeem samen om de kolonie in leven te houden en jaarlijks een nieuw nageslacht te produceren.
Maar honingbijen liggen de laatste jaren zwaar onder vuur: Varroa-mijten, pesticiden, verlies van biodiversiteit, virussen, verdwijnziekte, allemaal zorgen ze er voor dat elk jaar steeds weer kolonies ten gronde gaan.

  Sanmax Projects